strona główna strona główna      sitemap sitemap      pomoc pomoc   
OKE Lód1
OKE Lód1
  ikonaEgzaminy     ikonaEgzaminatorzy     ikonaPrzekazywanie danych     ikonaBadania   A-   A+
szukaj:
spacer
 
panel dyrektora

panel ucznia

panel egzaminatora

panel obserwatora

ewd

bip

RSS SP i GIM

RSS MAT

RSS ZAW


bip
 
koniec menu
© Copyright by OKE Łódź
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Egzaminy \ Egzamin zawodowy: nowy \ Komunikaty    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     
EGZAMINY W 2016 ROKU
Harmonogram zgłaszania uczniów/ słuchaczy/ absolwentów na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie („nowy” egzamin zawodowy) w roku 2016 po aktualizacji terminów przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Pilny komunikat dla egzaminatorów w sprawie otwarcia naboru do zimowej sesji egzaminacyjnej w 2016 r.

Sesja maj-lipiec 2016 r.

Komunikat w sprawie przekazywania danych zgłoszeniowych uczniów na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie („nowy” egzamin zawodowy) w sesji maj-lipiec 2016

Sesja styczeń-luty 2016 r.

Komunikat w sprawie punktów redystrybucji materiałów egzaminacyjnych po egzaminach zawodowych w sesji zimowej 2016 r.

Sesja 2015 r.

Sesja sierpień-październik 2015 r.

Komunikat w sprawie punktów redystrybucji świadectw i dyplomów po egzaminie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie w sesji jesiennej 2015 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień-październik 2015 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 lipca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień-październik 2015 r.

Komunikat w sprawie zgłoszeń egzaminatorów do udziału w sesji sierpień-październik 2015 r.

Komunikat w sprawie zebrań dotyczących organizacji i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień - październik 2015 r.

Komunikat w sprawie harmonogramu nowego egzaminu zawodowego w sesji sierpień - październik 2015 r.

Komunikat w sprawie przekazywania danych zgłoszeniowych uczniów na egzamin w sesji sierpień-październik 2015 r.

Sesja letnia - maj - czerwiec 2015 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec 2015 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec 2015 r.

Komunikat w sprawie zebrań dotyczących organizacji i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 152

Komunikat w sprawie harmonogramu egzaminu w sesji letniej 2015 r.

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu zawodowego

Komunikat w sprawie przekazywania danych zgłoszeniowych uczniów na egzamin zawodowy w sesji letniej 2015 r.

Komunikat w sprawie terminu ogłoszenia wyników z nowego egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2015 r.

Komunikat w sprawie zgłaszania obecności i nieobecności na egzaminie zawodowym w kwalifikacjach

Komunikat w sprawie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2015

Komunikat w sprawie terminów zgłaszania uczniów/ słuchaczy/ absolwentów do egzaminów w 2015 roku

Komunikat dla dyrektorów w sprawie sposobu przekazywania danych zgłoszeniowych uczniów na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2015 roku

Komunikat dyrektora CKE z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od roku szkolnego 2014/2015

Sesja sierpień-październik 2014 r.

Komunikat w sprawie terminu ogłoszenia wyników z nowego egzaminu zawodowego w sesji sierpień-październik 2014 r.

Komunikat w sprawie wytycznych do przygotowania harmonogramu nowego egzaminu zawodowego

Zgłaszanie danych uczniów na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ("nowy" egzamin zawodowy) w sesji sierpień-październik 2014 roku

Wydawanie suplementów do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Komunikat w sprawie wydawania suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z „nowego” egzaminu zawodowego

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

- Komunikat Dyrektora OKE w Łodzi w sprawie ogłoszenia terminów egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w 2014 r.

Zgłoszenia do nowego egzaminu

- Komunikat w sprawie zgłaszania do nowego egzaminu zawodowego

Na stronie internetowej rozpoczęliśmy nabór do nowego egzaminu zawodowego w kwalifikacjach. Instrukcja do pobrania z tego linku.

Dostosowanie warunków przeprowadzania - nowy egzamin zawodowy

W załączniku zamieszczono „Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2013/2014”. - zobacz: Komunikat Dyrektora CKE

Wykaz turniejów i olimpiad dotyczący egzaminów zawodowych w 2013 roku

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 r. - zobacz: Komunikat

***

Szanowni Państwo, Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza konkurs dla kandydatów na liderów, autorów i recenzentów zadań egzaminacyjnych do zmodernizowanego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - więcej informacji na stronie CKE

 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer