strona główna strona główna      sitemap sitemap      pomoc pomoc   
OKE Lód1
OKE Lód1
  ikonaEgzaminy     ikonaEgzaminatorzy     ikonaPrzekazywanie danych     ikonaBadania
szukaj:
spacer
 
panel dyrektora

panel ucznia

panel egzaminatora

panel obserwatora

ewd

bip

RSS SP i GIM

RSS MAT

RSS ZAW
bip
 
koniec menu
© Copyright by OKE Łódź
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Egzaminy \ Egzamin maturalny    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     
EGZAMIN MATURALNY

Do egzaminu maturalnego w maju przystąpią absolwenci wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Początek roku szkolnego to dla Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz dyrektorów szkół czas na wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy o systemie oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami. Oba zacytowane akty prawne wzmacniają odpowiedzialność dyrektora szkoły za przygotowanie, organizację i przeprowadzenie egzaminu maturalnego.

Obowiązek przygotowania i przekazywania informacji spoczywa:
1. na systemie egzaminacyjnym (CKE, OKE),
2. na dyrektorze szkoły.

Przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego służą opracowane w ramach systemu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wraz z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi:

1. standardy wymagań egzaminacyjnych opublikowane w rozporządzeniu MENiS z dnia 10.04.2003 r. (Dz. U. Nr 90)
2. przedmiotowe informatory maturalne

Dokumenty te są niezbędne w codziennej pracy nauczyciela.

Informatory są dostępne na stronach internetowych CKE oraz OKE, powinny być dostępne także w wersji książkowej w bibliotekach szkolnych. Aby wypełnić obowiązki informacyjne w stosunku do uczniów, Dyrektorzy powinni dobrze przygotować swoich nauczycieli. Ważne, aby nauczyciele na tyle zostali przeszkoleni w zakresie istoty, formuły, organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego, aby potrafili odpowiedzieć na wszystkie pytania uczniów i ich rodziców. Informacje dla uczniów i rodziców powinny w szczególności zawierać takie wiadomości, które są niezbędne do podejmowania świadomych decyzji o wyborach przedmiotów na egzaminie maturalnym.

 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer