strona główna strona główna      sitemap sitemap      pomoc pomoc   
OKE Lód1
OKE Lód1
  ikonaEgzaminy     ikonaEgzaminatorzy     ikonaPrzekazywanie danych     ikonaBadania   A-   A+
szukaj:
spacer
 
panel dyrektora

panel ucznia

panel egzaminatora

panel obserwatora

ewd

bip

RSS SP i GIM

RSS MAT

RSS ZAW
bip
 
koniec menu
© Copyright by OKE Łódź
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Egzaminy \ Egzamin zawodowy - "nowy" \ Procedury    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2013 roku -
pobierz w doc
pobierz w pdf

W sprawie kalkulatora - zobacz: Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych - część pisemna)

Załączniki do Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Nazwa pdf do pobrania doc do pobrania
Załącznik 1 (Deklaracja przystąpienia do egzaminu) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 2 (Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 3 (Wniosek o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 4 (Wniosek o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 4a (Wniosek o przedłużenie upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 5 (Wyposażenie szkoły/placówki/pracodawcy do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 6 (Powołanie zespołu egzaminacyjnego) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 7 (Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 8 (Zgłoszenie nauczyciela/pracownika, który może być powołany na PZE lub KOE w sytuacjach szczególnych) ikona_pdf ikona_doc
- Załącznik 8a (Powołanie nauczyciela/pracownika na PZE/KOE)
ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 9 (Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów niejawnych) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 10 (Powołanie zespołów nadzorujących część pisemną egzaminu) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 11 (Upoważnienie do odbioru materiałów egzaminacyjnych do części pisemnej/praktycznej egzaminu zawodowego) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 12 (Przykład karty odpowiedzi do części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w formie drukowanej) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 13 (Protokół przebiegu części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 14 (Protokół przebiegu części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w formie elektronicznej) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 15 (Lista zdających na część pisemną egzaminu) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 16 (Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu części egzaminu) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 17 (Protokół zbiorczy części pisemnej egzaminu zawodowego) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 18 (Wykaz zdających) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 19 (Upoważnienie do dostępu do materiałów egzaminacyjnych pod nieobecność PZE/KOE) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 20 (Przykład strony tytułowej arkusza do części pisemnej egzaminu zawodowego, przeprowadzanego z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy) ikona_pdf
Załącznik 21 (Instrukcja posługiwania się Informatycznym Systemem Zdawania Egzaminów) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 22 (Powołanie zastępcy kierownika ośrodka egzaminacyjnego) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 23 (Powołanie zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu z udziałem egzaminatora) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 23a (Powołanie zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu, w której rezultatem końcowym wykonania zadania jest dokumentacja) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 24 (Wyznaczenie egzaminatorów do części praktycznej egzaminu) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 25 (Protokół zbiorczy części praktycznej egzaminu zawodowego) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 26 (Protokół przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego z udziałem egzaminatora) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 26a (Protokół przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego, w której rezultatem końcowym wykonania zadania jest dokumentacja) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 27 (Przykładowa lista zdających część praktyczną egzaminu) ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 28 (Przykład strony tytułowej arkusza do części praktycznej egzaminu) ikona_pdf
Załącznik 29 (Przykład KARTY OCENY do części praktycznej egzaminu zawodowego) ikona_pdf
Załącznik 30 (Oświadczenie zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) ikona_pdf ikona_doc

 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer