bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Załatwianie spraw \ Skargi i wnioski    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     

ROZPATRYWANIE SKARG

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, dbając o najwyższą jakość wykonywanych zadań, dąży do spełnienia wymagań i oczekiwań klienta. Jeśli występują skargi, załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Celem rozpatrywania skarg jest dostarczenie rzetelnej i kompleksowej informacji o zastrzeżeniach naszych klientów. Przykładamy najwyższą wagę do ich wyjaśnienia, aby wdrożyć środki zaradcze.

PROCEDURA SKARG

  1. Przyjęcie skargi, wpisanie jej do rejestru skarg i przekazanie sprawy Dyrektorowi OKE, nie później niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia.
  2. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz przygotowanie projektu ewentualnej odpowiedzi nie później niż w ciągu 5 dni od zgłoszenia.
  3. Opracowanie odpowiedzi zaakceptowanej przez Dyrektora OKE zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Skargi i wnioski można składać:

  • osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi przy ul. Praussa 4. W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi przyjmuje w poniedziałki w godz. 13.30-15.30 w pok. 102.
  • pocztą elektroniczną na adres: komisja@komisja.pl
  • listownie na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, ul. Praussa 4, 94-203 Łódź
  • faxem nr 42 634-91-54

Podstawa prawna postępowania w sprawach skarg i wniosków:
- art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168, tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).Wytworzył: Iwona Klimczak (2010-10-08)
Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:17:05)
Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2010-12-01 09:10:59)
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer