bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Załatwianie spraw \ Przyjmowanie spraw    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     

PRZYJMOWANIE SPRAW

Sprawy do załatwienia, znajdujące się w kompetencji działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, przyjmowane są w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi przy ul. Praussa 4, w godz. 8-16 – osobiście lub listownie.

Wszelkie sprawy załatwiane są zgodnie z obowiązującymi OKE w Łodzi przepisami, takimi jak ustawa o systemie oświaty i kodeks postępowania administracyjnego, na podstawie Instrukcji kancelaryjnej OKE w Łodzi oraz w zgodzie z przyjętym przez OKE w Łodzi Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

Wszystkie zgłoszone do OKE w Łodzi sprawy są rejestrowane i przekazywane do Dyrektora, który decyduje o przydzieleniu sprawy do konkretnego Wydziału lub osoby, lub przekazywane bezpośrednio do właściwego Wydziału.

Załatwianie spraw może być:
• tymczasowe – gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
• ostateczne – gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w innych sposób kończy sprawę w danej instancji.

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą, niemającą z nią bezpośredniego związku.

Jeśli załatwienie sprawy nie jest możliwe w przepisowym terminie, postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów załatwienia spraw, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pisma opatrzone są pieczęcią nagłówkową OKE w Łodzi i/lub imienną dyrektora lub innej osoby upoważnionej.

Pieczęć urzędową lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, stanowiących podstawę do podjęcia określonych czynności prawnych, np. decyzja, świadectwo. Odcisku pieczęci nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do OKE, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

OKE w Łodzi w ramach swojej działalności komunikuje się z klientem, udzielając mu wszechstronnych informacji. Są one zamieszczone na stronie internetowej OKE, dostępne w siedzibie OKE oraz przekazywane w bezpośredniej rozmowie z klientem, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub pisma.

Skargi i wnioski załatwiane są według procedury opisanej w zakładce „Skargi i wnioski”.Wytworzył: Iwona Klimczak (2010-10-08)
Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:16:47)
Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2010-12-01 09:10:24)
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer