bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Załatwianie spraw \ Procedury - egzaminy    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     

EGZAMINY w 2022 ROKU
Egzamin ósmoklasisty

- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 z dnia 20 sierpnia 2021 r.

- Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Egzamin maturalny

- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 z dnia 20 sierpnia 2021 r.

- Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2012

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2022 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2022 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2021/2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2017

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2022 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2022 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2021/2022

Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.

Komunikat w sprawie zadań jawnych – egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019 – przeprowadzany w 2022 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2021/2022

EGZAMINY W 2021 ROKU

- Zaświadczenie o uczestniczeniu w egzaminie w styczniu 2021 r. - Formularz stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 oraz w § 10 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2316, z późn. zm.).

- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021- aktualizacja z 29 grudnia 2020 r.

- Załączniki do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021- aktualizacja z 29 grudnia 2020 r.

- Załączniki do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021- aktualizacja z 29 grudnia 2020 r.

- Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku - Formuła 2012

- Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku - Formuła 2017

- Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2021 roku - Formuła 2019

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

- Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021

- Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku - Formuła 2012

- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2021 r. - z aktualizacją z 19 maja 2021 r.

- INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 - Formuła 2017 - z aktualizacją z 19 maja 2021 r.

- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2021 r. - z aktualizacją z 19 maja 2021 r.

- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2021 r.

- Załączniki do Informacji... - w docx - do edycji

- Załączniki do Informacji... - w pdf

- Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2021 r.

- INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 - Formuła 2017

- Załączniki do Informacji... - w docx - do edycji

- Załączniki do Informacji... - w pdf

- Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2021 r.

- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2021 r.

- Załączniki do Informacji... - w docx - do edycji

- Załączniki do Informacji... - w pdf

- Komunikat w sprawie zadań jawnych – egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019 – przeprowadzany w 2021 r.

- Zadania egzaminacyjne jawne wskazane na sesję LATO 2020

- Komunikat o dostosowaniach egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2021 r.

- Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2020/2021 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu: liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły podstawowej dla dorosłych, wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia obowiązująca w sesjach egzaminacyjnych: zimowej i jesiennej 2021 r. -

Załączniki do Informacji... - do pobrania

EGZAMINY W 2020 ROKU

Terminy egzaminów

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku - Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2020 ROKU

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020: Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Załączniki do informacji: pobierz

Zamówienie pozasystemowe

Porozumienie w sprawie możliwych sposobów dostosowań zawartych w Komunikacie Dyrektora CKE

Załącznik 4a.1 Wniosek dyrektora szkoły o szczególny sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

EGZAMIN MATURALNY W 2020 ROKU

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020: Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Załączniki do informacji: pobierz

Informacja potwierdzająca zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego (dla osób, które spełniają warunki przystąpienia do egzaminu ustnego w 2020 r.)

Wzór informacji potwierdzającej zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu - .pdf
Wzór informacji potwierdzającej zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu - .doc

Zamówienie pozasystemowe

- Wniosek Dyrektora szkoły o dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu maturalnego w sposób nieujęty w Komunikacie Dyrektora CKE (Załącznik 4a.1)

- Porozumienie w sprawie możliwych sposobów dostosowań zawartych w komunikacie

- Załącznik 8d.1 - Informacja o braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego lub zespołu nadzorującego

Deklaracje maturalne w postaci plików do pobrania
MATURA 2021

Nazwa pobierz pdf pobierz doc
Deklaracja 1a dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego;
(2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.
Deklaracja 1a
ALBO:
deklaracja ostateczna: wariant A
ikona_doc
Deklaracja 1 B dla:
(1) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona,
(2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie,
(3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
(4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej,
(5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości,
(6) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.
Deklaracja 1b
ALBO:
deklaracja ostateczna: wariant B
ikona_doc
Deklaracja 1c - dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.). Deklaracja 1c
ALBO:
deklaracja ostateczna: wariant C
ikona_doc

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Formuła 2012

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2020 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 grudnia 2019 r.w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r. - Formuła 2012 oraz Formuła 2017 - Aktualizacja z 7 stycznia 2020 r. (str. 7)

Formuła 2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2020 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 grudnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r. - Formuła 2012 oraz Formuła 2017 - Aktualizacja z 7 stycznia 2020 r. (str. 7)

Formuła 2019 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2020 r.

Egzaminy eksternistyczne

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu: liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, szkoły podstawowej dla dorosłych, wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia obowiązująca w sesjach egzaminacyjnych: jesiennej 2020 r. i zimowej 2021 r. - aktualizacja z 3 września 2020 r.

Załączniki do Informacji... - aktualizacja z 3 września 2020 r.

EGZAMINY W 2019 ROKU

Terminy egzaminów

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

Przybory i materiały pomocnicze na egzaminach

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 (aktualizacja z 4 kwietnia 2019 r.)

- Załączniki do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty... (aktualizacja z 4 kwietnia 2019 r.)

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 (aktualizacja z 4 kwietnia 2019 r.)

- Załączniki do Informacji o sposobie przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego... (aktualizacja z 4 kwietnia 2019 r.)

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W "NOWEJ FORMULE"
obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2018/2019
oraz
dla absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
dla absolwentów techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018
dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
dla osób, które po 1 września 2016 r. uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.
(aktualizacja z 4 kwietnia 2019 r.)

ZAŁĄCZNIKI do Informacji o sposobie organizacji...
- w wersji do edycji (aktualizacja z 4 kwietnia 2019 r.)

Informacja o sposobie, organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r. oraz przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie klasyfikacją zawodów z 2017 r. i podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r. wraz z załącznikami - do pobrania: w postaci pdf oraz w postaci doc.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu: liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, szkoły podstawowej dla dorosłych, wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej w sesji jesiennej 2019 r. i zimowej 2020 r.

Załączniki do Informacji

Deklaracje przystąpienia do egzaminu - do pobrania

Deklaracje maturalne w postaci plików do pobrania
MATURA 2019

Nazwa pobierz pdf pobierz doc
Deklaracja 1a - dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz
(2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 - 2017/2018
(3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015
ikona_pdf ikona_doc
Deklaracja 1b - dla:
(1)absolwenta LO z lat szkolnych 2014/2015 - 2017/2018 oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 - 2017/2018, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, w tym absolwenta uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/201 włącznie
(2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej,
(3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości
(4) osoby, która po 1 września 2016 r. uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
ikona_pdf ikona_doc
Deklaracja 1c - dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.) ikona_pdf ikona_doc
Deklaracja 1d - dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
ikona_pdf ikona_doc
Deklaracja 1e - dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 - z wyłączeniem uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz
(3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych
ikona_pdf ikona_doc

Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w 2019 roku postaci plików do pobrania

Nazwa pobierz pdf pobierz doc
Załącznik 3 - Deklaracja przystąpienia do egzaminu: uczeń/słuchacz/absolwent ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 3a - Deklaracja przystąpienia do egzaminu: absolwent zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca świadectwo uzyskane za granicą ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 3b - Deklaracja przystąpienia do egzaminu: uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ ikona_pdf ikona_doc
Załącznik 3c - Deklaracja przystąpienia do egzaminu: osoba dorosła/ekstern ikona_pdf ikona_doc

***

EGZAMINY W 2018 ROKU

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku

Egzamin gimnazjalny w 2018 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązującej w roku szkolnym 2017/2018

- Załączniki do Informacji o sposobie przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego...

- Zamówienie pozasystemowe

Egzamin maturalny 2018
INFORMACJE

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE

obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Załączniki do Informacji o sposobie organizacji...
- w wersji do edycji

EGZAMIN ZAWODOWY w 2018 ROKU
Informacja o sposobie, organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego
 • z zakresu kwalifikacji zgodnie podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r. oraz
 • przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie klasyfikacją zawodów z 2017 r. i podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r.
 • Do pobrania: Informacja o sposobie... - wraz z załącznikami

  Do pobrania: Załączniki do Informacji...

  Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w postaci plików do pobrania

  ***

  INFORMACJE i DRUKI

  Informacja dla Dyrektorów - nt. rezygnacji z przystąpienia do egzaminu, nieklasyfikowanych oraz wydawania dyplomów

  Druki

 • Wniosek o wykreślenie zdających - dot. rezygnacji z przystąpienia do egzaminu oraz osób nieklasyfikowanych
 • Wniosek o wydanie dyplomów - wniosek dla dyrektorów szkół.


 • Wytworzył: CKE (2013-08-31)
  Opublikował: Iwona Klimczak (2014-10-23 14:56:11)
  Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2021-09-09 09:02:31)
   
  spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
  spacer spacer