strona główna strona główna      sitemap sitemap      pomoc pomoc   
OKE Lód1
OKE Lód1
  ikonaEgzaminy     ikonaEgzaminatorzy     ikonaPrzekazywanie danych     ikonaBadania   A-   A+
szukaj:
spacer
 
panel dyrektora

panel ucznia

panel egzaminatora

panel obserwatora

ewd

bip

RSS SP i GIM

RSS MAT

RSS ZAW


bip
 
koniec menu
© Copyright by OKE Łódź
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Komunikaty    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
    27.09.2010 Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi informuje, że próbny egzamin maturalny z matematyki odbędzie się 3 listopada br. Egzamin ten będzie przeprowadzony jedynie na poziomie podstawowym. Materiały egzaminacyjne dotrą do Państwa w dniu egzaminu w godzinach od 5:00 do 7:30.

Egzamin powinien rozpocząć się o godzinie 9:00 i zakończyć po 170 minutach (czas pracy zdającego z arkuszem). Przypominamy, że osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z wydłużenia czasu pisania egzaminu zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE z dn. 30 kwietnia 2010 r. Podczas egzaminu zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie Dyrektora CKE z dn. 2 marca 2010 r.

Egzamin próbny powinien przebiegać zgodnie z Procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011, z wyjątkiem powoływania do składu zespołu nadzorującego nauczyciela z innej szkoły. Powołując zespoły nadzorujące, należy jednak zachować właściwą liczbę członków zespołu. Wymogiem formalnym jest także uzyskanie od uczniów zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego z matematyki.

Zgoda na przetrwarzanie danych osobowych
pobierz w formacie pdf
pobierz w formacie doc

Powszechny próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzany jest przy udziale środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszyscy uczestniczący w tym przedsięwzięciu zobligowani są do respektowania warunków określonych przez Komisję Europejską. Zwracamy się zatem do Państwa z uprzejmą prośbą o oznakowanie drzwi każdego pomieszczenia, w którym będzie odbywał się egzamin zgodnie z komunikatem CKE

Logo
Papier firmowy na maturę próbną

Arkusze egzaminacyjne wraz z protokołami i listą dystrybucyjną należy dostarczyć po przeprowadzonym egzaminie do punktów redystrybucji. Miejsca redystrybucji wraz z godzinami odbioru materiałów egzaminacyjnych przekażemy Państwu odrębnym komunikatem w najbliższym czasie. Informujemy, że jeżeli z jakichś powodów egzamin nie będzie mógł się rozpocząć w określonym wyżej dniu i godzinie, to arkusze z rozwiązaniami nie podlegają zwrotowi i powinny być oceniane we własnym zakresie w szkole. Wszystkie arkusze niewykorzystane pozostają w szkołach. Odbierane do sprawdzenia będą jedynie arkusze rozwiązane podczas egzaminu przeprowadzonego zgodnie z procedurą.

W terminie 1 - 5 października br. zostanie uruchomiony w Panelu dla Szkół formularz zgłoszeniowy do egzaminu próbnego. Po wskazanym terminie zgłoszenia szkół nie będą przyjmowane.

Wykaz materiałów i dokumentów przekazywanych po egzaminie próbnym do OKE w Łodzi:

1. arkusze egzaminacyjne uczniów, którzy złożyli oświadczenie — zgodę na przetwarzanie danych osobowych (arkusze rozwiązane podczas egzaminu przeprowadzonego zgodnie z procedurą)
2. protokół zbiorczy części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 11 Procedur)
3. lista dystrybucyjna
4. oświadczenie — zgoda uczniów na przetwarzanie danych osobowych
5. niewykorzystane bezpieczne koperty

 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer