strona główna strona główna      sitemap sitemap      pomoc pomoc   
OKE Lód1
OKE Lód1
  ikonaEgzaminy     ikonaEgzaminatorzy     ikonaPrzekazywanie danych     ikonaBadania   A-   A+
szukaj:
spacer
 
panel dyrektora

panel ucznia

panel egzaminatora

panel obserwatora

ewd

bip

RSS SP i GIM

RSS MAT

RSS ZAW


bip
 
koniec menu
© Copyright by OKE Łódź
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Aktualności    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
    27.09.2012 Komunikat w sprawie diagnozy dla uczniów klas trzecich gimnazjów

Do Dyrektorów i Nauczycieli gimnazjów
Szanowni Państwo,
tegoroczni uczniowie trzecich klas gimnazjum są drugim rocznikiem, który będzie zdawał egzamin gimnazjalny w nowej formule. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzać opanowanie wymagań określonych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego, wprowadzanej od 2009 roku.

Szczegółowy opis nowej formuły egzaminu gimnazjalnego znajduje się w opublikowanym w sierpniu 2010 roku Informatorze o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 (Informator).
Zaprezentowano w nim również przykładowe zadania z zakresu:
•  języka polskiego
•  historii i wiedzy o społeczeństwie,
• matematyki,
• przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,
• języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Aby pomóc uczniom i nauczycielom w przygotowaniach do egzaminu, Centralna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych – wzorem ubiegłego roku szkolnego – przygotowały zestawy zadań, na podstawie których gimnazja będą mogły, na zasadach dobrowolności, przeprowadzić diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich w dniach 13, 14 i 15 listopada 2012 r., według poniższego harmonogramu:
• 13 listopada (wtorek) – historia i wos oraz język polski
• 14 listopada (środa) – przedmioty przyrodnicze oraz matematyka
• 15 listopada (czwartek) – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Materiały do przeprowadzenia badania diagnostycznego, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w zestawach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone w serwisach dedykowanych dyrektorom szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. O terminie pobrania materiałów dyrektorzy szkół zostaną powiadomieni przez dyrektorów komisji okręgowych w odrębnym komunikacie. Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych kluczy odpowiedzi oraz schematów oceniania, które również zostaną przekazane szkołom.

Przypominamy również, że w pracy z gimnazjalistami nauczyciele mogą korzystać z:
• przykładowych zestawów zadań egzaminacyjnych do każdej części egzaminu, do których dołączone zostały rozwiązania zadań oraz sposób punktowania wraz z kryteriami oceny zadań otwartych (przykładowe zestawy zadań)
• zestawów zadań badania diagnostycznego przeprowadzonego w grudniu 2011 r. (badanie diagnostyczne 2011)
• zestawów zadań wykorzystanych podczas egzaminu w kwietniu 2012 r. (egzamin 2012)
• dodatkowych zadań i materiałów pomocniczych opracowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).

Artur Gałęski
p.o. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer